Přihlásit se přes Facebook
Přihlásit se přes Google

1) Absorpční minibar

Je důležité zdůraznit, že společnost INDEL B pro všechna absorpční zařízení používá helium, bezpečnější ale dražší než vodík, který používá řada konkurentů.Základní princip absorpčního systému chlazení spočívá v odvodu tepla z ochlazovaných částí odpařováním amoniaku, účinným chladicím plynem. Další látky používané v absorpčním systému jsou destilovaná voda, anti-korózní elementy a helium (jehož funkcí je kompenzace kompresorového systému). Chladící účinek se získává v místě, kde elektrický odpor způsobuje vypařování amoniaku. Vzniklá pára kondenzuje v kondenzátoru, odkud se vrací do kapalného skupenství. V tomto bodě amoniak vstupuje do odpařovacího místa uvnitř minibaru, kde začíná odpařování tepla do okolí, čímž se vnitřek minibaru ochlazuje. Hlavní výhoda: absorpční chladicí systém nemá žádné pohyblivé části a z tohoto důvodu je nehlučný a použitelný jako pokojový minibar.

absorpcni_chlazeni_minibaru.png


2) Kompresorový minibar

Kompresorový systém chlazení je nejrozšířenějším systémem chlazení ledniček a mrazniček na světě. Kompresorový agregát obsahuje čerpací systém, který stlačuje chladicí plyn v chladicím okruhu. Stlačený plyn expanduje uvnitř výparníku a během expanze je absorbováno teplo z izolované oblasti uvnitř minibaru. Kompresorové minibary nejsou příliš vhodné pro hotelové pokoje z důvodu hlučnosti kompresoru. INDEL B dnes vyrábí novou generaci kompresorových minibarů, jejichž hlučnost je nižší než 24 decibelů. Abychom se vyhnuli mrzutostem ze strany zákazníků, INDEL B opatřuje kompresor minibarů časovačem (timerem) a eutektickou destičkou. Ta zajišťuje přímé spojení nádrže s chladicí kapalinou s výparníkem.Elektronický timer zase povoluje práci kompresoru pouze v čase, kdy je zákazník mimo pokoj.Pracovní cyklus je nastaven ve dvou fázích po čtyřech hodinách. Hlavní výhoda: kompresorové minibary mají nízkou spotřebu elektrické energie třídy A+ a dlouhou životnost. Systém využívá pouze ekologických chladicích plynů.

kompresorove_chlazeni_minibaru.png


3) Termoelektrický minibar

Termoelektrický systém chlazení je nová technologie v produkci minibarů , která vykonává stejnou funkci jako kompresorový nebo absorpční systém. INDEL B byla pravděpodobně první společností, která začala tuto moderní technologii využívat ve své produkci. Kompletní systém se skládá z termoelektrického modulu, vnitřní chladicí výlevky a vnějšího tepelného výměníku. Typický termoelektrický modul je složen ze dvou polovodičů, které jsou umístěny mezi dvě keramické desky. Průchodem elektrického proudu se přenáší teplo z jednoho povrchu desky na druhý, čímž dochází ke chlazení minibaru. Hlavní výhody termoelektrického systému jsou: tichý chod bez vibrací, nízká spotřeba elektrické energie, možnost činnosti v jakékoliv poloze, malé rozměry (hloubka) a hmotnost.check Produkt přidaný k porovnání