Přihlásit se přes Facebook
Přihlásit se přes Google

Základní údaje

VYBAVENI-HOTELU.CZ

BPP CHRÁŠŤANY, Hala C, sklad č. 20,
Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Praha-Zličín - Showroom


Zákaznický servis, objednávky, technické dotazy:

Email: info@vybaveni-hotelu.cz

Objednávky: +420 222 264 899

Reklamace a servis: +420 222 264 899


Otevírací doba Showroomu a výdeje zboží:

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 15:00

GPS adresa skladu a kanceláří: 50.037714N, 14.249900E


Fakturační adresa: 

Oxygenic s.r.o.
Zahradní 396
252 25 Jinočany
IČ: 28938593
DIČ: CZ28938593

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C 154407

1. Úvodní ustanovení

Nákup zboží a služeb na našich internetových stránkách www.vybaveni-hotelu.cz mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále též „OP“).

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).


2. Objednávka zboží


Seznam zboží na stránkách www.vybaveni-hotelu.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Tu doporučujeme provést buď emailem, nebo telefonicky před provedením samotné objednávky. Informace o zboží a ceně uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků jsou součástí těchto podmínek.

Před odesláním objednávky bude objednávacím systémem vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Objednávka zboží je závazná, respektive kupní smlouva je uzavřena okamžikem odesláním potvrzujícího e-mailu s přiloženou objednávkou dodavatelem zpět zákazníkovi."

Zákazník uskutečněním závazné objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy zároveň stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude dodavatelem stornována.

Nákresy, barvy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích či na internetových stránkách www.vybaveni-hotelu.cz jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Většinu našeho nábytku, jako jsou skříně, sedačky, kancelářský nábytek, postele a některé židle, dodáváme v demontovaném stavu. 

Veškeré nabízené produkty na stránkách Vybaveni-hotelu.cz, které nedržíme skladem my nebo naši dodavatelé (dodací lhůta delší než 3 týdny = není skladem), jsou vždy vyráběny na přání a dle specifikace konkrétního klienta. Výrobek, který není skladem a byl vyráběn podle přání zákazníka a pro jeho osobu, nezakládá právo spotřebiteli odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Upozorňujeme, že tyto výrobky tedy lze vrátit pouze z důvodu špatné kvality.


3. Zrušení objednávky


Objednávku je možné bezplatně zrušit nebo změnit před jejím potvrzením dodavatelem, resp. před uzavřením kupní smlouvy. Poté je možné od kupní smlouvy odstoupit dle níže uvedených podmínek (viz bod č.8 Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy)  nebo na základě dohody dodavatele a zákazníka. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit, např. že zboží již není vyráběno.


4. Dodací lhůta


Objednané zboží bude dle jeho typu, dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle v rozmezí do 2dní - 12 týdnů podle typu zboží a výrobce od závazného potvrzení objednávky, pokud ze závazného potvrzení objednávky nevyplývá lhůta jiná. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, dodavatelem nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají dodavatelem ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů dodavatele. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči dodavateli vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení s dodáním zboží, zaviněného dodavatelem, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.


5. Způsob dodání zboží, ceny dopravy, osobní odběr a montáž

a
) Ceny dopravy a možnosti doručení

 • Při nákupu zboží se výše ceny dopravy odvíjí od součtu hmotností Vámi objednaného zboží
 • V případě dobírky je k ceně dopravy připočítáno i doběrečné. Pro dopravce GLS 25 Kč s DPH a pro dopravce TopTrans 40 Kč s DPH.
 • U gastro produktů je v důsledku zvýšené spotřeby balného a příplatku za křehkost navíc připočítána částka ve výši 50 Kč bez DPH. U položek ze skla a porcelánu činí tento příplatek 100 Kč bez DPH. Částka za dopravu je nastavená automaticky dle charakteru a váhy zboží v nákupním košíku.

Pro přepravu zboží dodavatel využívá služeb přepravních společností GLS, TopTrans. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit způsob přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Doručení zásilky je běžně kamkoliv po České Republice v pracovní dny do 24 hodin od nakládky a na Slovensko v pracovní dny do 48 hodin od nakládky. Zároveň je zákazníkovi zaslán email s informací o odeslání zásilky a předpokládaným datem doručení.

Ceník dopravy po ČR přepravní službou GLS


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH Cena dopravy křehkého zboží s DPH*
0 - 5 kg 109,- Kč 170,- Kč
5 - 10 kg 119,- Kč 180,- Kč
10 - 15 kg 129,- Kč 190,- Kč
15 - 20 kg 139,- Kč 200,- Kč
20 - 25 kg 159,- Kč 220,- Kč
25 - 30 kg 179,- Kč 240,- Kč
Dobírka 25,- Kč 25,- Kč


Ceník dopravy po ČR přepravní službou TOPTRANS


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH Cena dopravy křehkého zboží s DPH* Cena dopravy porcelánu a skla s DPH*
0 - 15 kg 239,- Kč 300,- Kč 360,- Kč
15 - 30 kg 359,- Kč 420,- Kč 480,- Kč
30 kg a více 399,- Kč 460,- Kč 520,- Kč
Dobírka 40,- Kč 40,- Kč 40,- Kč


* u některých gastro produktů je v důsledku zvýšené spotřeby balného a příplatku za křehkost navíc připočítána částka ve výši 61 Kč s DPH. U položek ze skla a porcelánu činí tento příplatek 121 Kč s DPH. Částka za dopravu je nastavená automaticky dle charakteru a váhy zboží v nákupním košíku.


Doprava do ostatních zemí je zajištěna individuálně na základě dohody se zákazníkem.


Upozornění - při přebírání zásilky dbejte prosím následujících pokynů:

Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod. Zákazník musí informovat dodavatele SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 24h po převzetí zboží.b) Osobní odběr


Osobní odběr je možné provést na provozovně dodavatele - BUSINESS PARK PRAGUE CHRÁŠŤANY, Hala C, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany.

Při osobním odběru platí zákazník za objednané zboží hotově, kartou nebo částku uhradí předem poukázáním na účet dodavatele. Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 14ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. Převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, v rámci vyplnění objednávky na www.vybaveni-hotelu.cz. Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně zákazníka zboží dodat, dodavatel uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány zákazníkovi ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Dodavatel je v takovém případě oprávněn požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40 ,- Kč (slovy: čtyřicetkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne dodavatel skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pokud dojde k uskladnění dodaného zboží v místě plnění a je znemožněna bez zavinění dodavatele jeho instalace, považuje se toto za řádné dodání a zákazník je povinen zboží kvantitativně zkontrolovat a převzít, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Tím není dotčen jakkoliv nárok vyplývající z reklamačního řízení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru dodavatelem vyzván (dále jen neodebrané zboží), může dodavatel od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele je dodavatel oprávněn fakturovat kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši až 50 % ve vztahu k ceně neodebraného zboží.

V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a dodavatel dosud nevyužil práva odstoupení, je dodavatel oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 14 dnů prodlení.

Výsledný daňový doklad dodavatel vystaví a zašle kupujícímu e-mailem do 14 dnů od převzetí zboží.

Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.


c) Montáž


Pokud není stanoveno jinak, cena zboží nezahrnuje vykládání zboží, standardní vynesení zboží, stěhování zboží, manipulaci se zbožím, montáž zboží, odvoz a likvidaci odpadů. Náklady na tyto činnosti tvoří samostatnou položku nabídky.

Standardním vynesením zboží se rozumí ruční vynesení zboží do váhy 100 kg do výše max. 4NP, eventuálně vyvezení výtahem bez omezení NP. Nestandardním vynesením se rozumí zejména nutnost využití zdvižné plošiny, jeřábu, či vynesení do výše větší než 4NP. Takové případy jsou předmětem samostatné nabídky.6. Způsob uhrazení ceny za zboží

Dodavatel nabízí kupujícímu tyto možnosti platby:

1) Hotově či kartou na provozovně dodavatele
 

2) Dobírkou v místě předání prostřednictví zásilkové služby

3) Online platební kartou nebo online převodem prostřednictvím platební brány ComGate

4) Zálohovou fakturou
, kdy částka bude dodavateli poukázána předem na účet pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Záloha ve výši 50% z konečné částky objednaného zboží bez DPH může být dále vyžadována v následujících případech:

 • je-li objednané zboží upravováno na přání zákazníka
 • přesáhne-li celková částka objednávky výši 10.000,- Kč včetně DPH
 • pro případ, že nebude kupní cena řádně a včas zaplacena, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % dlužné částky za každý den prodlení platby. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího práva na náhradu vzniklé újmy.

Zbývající část uhradí zákazník standardními formami dle platebních podmínek.

5) Platbou na fakturu s odloženou splatností - pouze po předchozí domluvě

Platba až po dodání zboží na základě faktury se 14 denní splatností. Tato VIP možnost je nabízena firemním zákazníkům s pravidelným odběrem a po ověření platební morálky. Tato platba na fakturu je dále poskytována korporátním firmám a státním institucím (ministerstva, obce, školy, příspěvkové organizace atd.)

Daňový doklad dodavatel zpravidla zasílá pouze elektronicky, pokud se dodavatel a zákazník předem nedohodnou jinak. Ten po vytištění splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu, který lze evidovat a účtovat dle platných zákonů. Elektronický způsob zasílání daňových dokladů je plně akceptován všemi finančními úřady v České republice, šetří náklady na straně dodavatele i zákazníka, hlavně však naše životní prostředí. Z výše uvedených důvodů již klasickou papírovou fakturu standardně neposíláme.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy a jsou zajištěny individuálně na přání zákazníka.7. Výměna zboží

Výměna zboží je možná pouze z důvodu doručení nesprávného, poškozeného nebo nekompletního zboží.

Zákazník musí informovat dodavatele SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 24 h po převzetí zboží.

Zákazník odešle zboží zpět dodavateli. (viz stejný postup přípravy balíku pro odeslání jako při reklamaci v bodě 10.)

Poštovné za novou expedici hradí dodavatel.

8. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

8.1. Zákazník jakožto spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele info@vybaveni-hotelu.cz.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od kupujícího přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

8.6. Do doby převzetí zboží zákazníkem je dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

8.8. Není-li zákazník spotřebitelem a dojde k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem a dodavatel zadá výrobu zboží objednaného zákazníkem u výrobce, a to na základě uhrazení zálohy či celé kupní ceny za zboží, je zákazník povinen takové zboží dle kupní smlouvy převzít.

8.9. Veškeré nabízené produkty na stránkách vybaveni-hotelu.cz, které nedržíme skladem my nebo naši dodavatelé (dodací lhůta delší než 14dnů = není skladem), jsou vždy vyráběny na přání a dle specifikace konkrétního klienta. Výrobek, který není skladem a byl vyráběn podle přání zákazníka a pro jeho osobu, nezakládá právo spotřebiteli odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Upozorňujeme, že tyto výrobky tedy lze vrátit pouze z důvodu špatné kvality.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

9. Právo z vadného plnění 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.2. Prodávající důrazně Kupujícímu doporučuje před prvním použití prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

9.3. Prodávající odpovídá za to, že prodávaný výrobek při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že výrobek má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.4 Vykazuje-li prodávaný výrobek vady nebo nemá vlastnosti v předchozím odstavci uvedené, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, dle dohody smluvních stran.

9.5 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.10. Záruční doba a reklamace 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Platnost záruky je podmíněna:

 • dodržením pokynů v návodu na instalaci a návodu na obsluhu výrobku 
 • předložením správně vyplněného a podepsaného záručního listu (daňového dokladu)
 • předložením dokladu o zaplacení kupní ceny se všemi náležitostmi.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího. 

Kupující je povinen uschovat záruční list a pokladní doklad (fakturu) o zaplacení výrobku. Při reklamaci výrobku je nutné spotřebič řádně očistit, zabalit.


Právo na bezplatné provedení opravy výrobku, resp. vrácení výrobku zaniká v těchto případech:

 • pokud nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze 
 • k závadě došlo vlivem mechanického poškození
 • k závadě došlo vlivem živelné události
 • k závadě došlo nedostatečnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze
 • k závadě došlo použitím nedoporučených chemických prostředků (koroze nerezových výrobků), použití neupravené “tvrdé” vody, nefunkčního změkčovače vody (projeví se zavápněním) zejména u myček, konvektomatů aj. spotřebičů.


Záruka se  nevztahuje:

 • Na gumová těsnění, žárovky, plastová madla, knoflíky, příchytky a věci běžného opotřebení (např. karborundum ve škrabce apod.). 
 • Součástí záručních úkonů není čistění znečištěných spotřebičů


Na náhradní díly se vztahuje záruční lhůta 12 měsíců.


Co dělat, pokud jsem si koupil něco co je funkční, ale nevyhovuje mi to, tudíž nejde o reklamaci, nebo jsem si to prostě rozmyslel? 

V případě, že nakupujete jako právnická nebo podnikající fyzická osoba (tzn. uvedete v objednávce IČ), poskytneme Vám na toto zboží zákonnou odpovědnost z vad v délce 12 měsíců a nelze uplatnit 14ti denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu.


Zde je pár odpovědí jak postupovat.

 1. Zákazník který je "spotřebitelem" viz. obchodní podmínky může vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní. Po této lhůtě platí podmínky viz. níže
 2. Zákazník rozdílný od spotřebitele viz obchodní podmínky tzn. zákazník nakupující na IČO nebo firemní zákazník nemá ze zákona právo na automatické vrácení zboží.
 3. O vrácení zboží mimo bod 1 je nutné zažádat a žádost musí být schválena dodavatelem, každá žádost je individuálně posouzena např. dle toho jestli bylo zboží na objednávku, v jakém je množství, o jaký druh zboží se jedná atd. Pokud můžeme tak se snažíme zákazníkovi vyjít vstříc ku jeho spokojenosti.
 4. Za vrácené zboží nevracíme peníze, ale je nutné si vybrat jiné produkt/y v celkové ceně stejné nebo vyšší.
 5. Vrácené zboží musí být nepoužité a kompletní.
 6. Za vrácené zboží nehradíme dopravné a je nutné si uhradit také náklady na dopravu nového zboží k vám.
 7. Nové zboží zasíláme až po doručení a kontrole vráceného zboží.
 8. Vrácené zboží je nutné zasílat bez dobírky a s přiděleným kódem, který Vám přidělíme a Vy jím zřetelně označíte vrácenou zásilku.
 9. Pokud si nechcete vybrat jiné zboží, můžeme vám nabídnout odkup za předem domluvených podmínek. Odkupní cena bývá zpravidla ponížená o 15% z prodejní ceny. Paušální procento zahrnuje naše náklady spojené s administrativou a manipulací vraceného zboží.
 10. Vyplňte formulář a zaškrtněte požadované řešení


Oznámení reklamace

Pokud se stane, že se náhodou něco pokazí, tak nám zavolejte nebo napište e-mail a pokusíme se vám poradit.

Oznámení reklamace musí však již proběhnout písemně. Je to v dobrém zájmu obou stran. Pro její oznámení prosím využijte reklamační formulář online.


Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.vybaveni-hotelu.cz, dodavatel doporučuje vyplnit formulář v příloze "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Doporučujeme vždy zásilku před odesláním vyfotit a fotografie nám zaslat, abychom předešli případným problémům při reklamaci poškozeného zboží při dopravě. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Záruku je třeba vždy uplatnit u dodavatele písemně poštou nebo e-mailem a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:

I) používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován
II) běžným opotřebením ("stárnutím")
III) nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací
IV) neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem
V) nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl předložen
VI) důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Dodavatel navrhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že dodavatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Lhůta je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá dodavatel, který je povinen vadu odstranit. V případě, že dodavatel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se kupující uhradit dodavateli oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 15%. Paušální procento zahrnuje naše náklady spojené s administrativou a manipulací vraceného zboží. 

Za situace, kdy je reklamované zboží potřeba zaslat dodavateli, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Po řádném vyřízení reklamace vyzve dodavatel kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky dodavatele, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla dodavatele.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.11. Ochrana osobních údajů

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Na veškeré obchody uskutečněné s dodavatelem se vztahuje platný právní řád České republiky. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vybaveni-hotelu.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

check Produkt přidaný k porovnání