Přihlásit se přes Facebook
Přihlásit se přes Google

1. Základní údaje

VYBAVENI-HOTELU.CZ

BPP CHRÁŠŤANY, Hala C, sklad č. 20,
Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Praha-Zličín - Showroom


Zákaznický servis, objednávky, technické dotazy:

Email: info@vybaveni-hotelu.cz

Objednávky: +420 222 264 899


Technické dotazy: +420 725 545 970

Reklamace a servis: +420 222 264 899


Otevírací doba Showroomu a výdeje zboží:

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 15:00

GPS adresa skladu a kanceláří: 50.037714N, 14.249900E


Fakturační adresa: 

Oxygenic s.r.o.
Zahradní 396
252 25 Jinočany
IČ: 28938593
DIČ: CZ28938593

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C 154407

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.vybaveni-hotelu.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Tu doporučujeme provést buď emailem, nebo telefonicky před provedením samotné objednávky. Informace o zboží a ceně uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků jsou součástí těchto podmínek.

Před odesláním objednávky bude objednávacím systémem vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Objednávka zboží je závazná, respektive kupní smlouva je uzavřena okamžikem odesláním potvrzujícího e-mailu s přiloženou objednávkou dodavatelem zpět zákazníkovi."

Zákazník uskutečněním závazné objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy zároveň stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude dodavatelem stornována.

Nákresy, barvy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích či na internetových stránkách www.vybaveni-hotelu.cz jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Zrušení objednávky

Objednávku je možné bezplatně zrušit nebo změnit před jejím potvrzením dodavatelem, resp. před uzavřením kupní smlouvy. Poté je možné od kupní smlouvy odstoupit dle níže uvedených podmínek nebo na základě dohody dodavatele a zákazníka. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit, např. že zboží již není vyráběno.

4. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho typu, dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle v rozmezí do 2dní - 12 týdnů podle typu zboží a výrobce od závazného potvrzení objednávky, pokud ze závazného potvrzení objednávky nevyplývá lhůta jiná. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, dodavatelem nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají dodavatelem ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů dodavatele. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči dodavateli vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení s dodáním zboží, zaviněného dodavatelem, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.

5. Způsob dodání zboží, ceny dopravy, osobní odběr a montáž

a
) Ceny dopravy a možnosti doručení

 • Při nákupu zboží se výše ceny dopravy odvíjí od součtu hmotností Vámi objednaného zboží
 • V případě dobírky je k ceně dopravy připočítáno i doběrečné. Pro dopravce GLS 25 Kč s DPH a pro dopravce TopTrans 40 Kč s DPH.
 • U gastro produktů je v důsledku zvýšené spotřeby balného a příplatku za křehkost navíc připočítána částka ve výši 50 Kč bez DPH. U položek ze skla a porcelánu činí tento příplatek 100 Kč bez DPH. Částka za dopravu je nastavená automaticky dle charakteru a váhy zboží v nákupním košíku.

Pro přepravu zboží dodavatel využívá služeb přepravních společností GLS, TopTrans. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit způsob přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Doručení zásilky je běžně kamkoliv po České Republice v pracovní dny do 24 hodin od nakládky a na Slovensko v pracovní dny do 48 hodin od nakládky. Zároveň je zákazníkovi zaslán email s informací o odeslání zásilky a předpokládaným datem doručení.

Ceník dopravy po ČR přepravní službou GLS (mimo sortiment kategorie Gastro*) 


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0,1 - 5 kg 109,- Kč
5,1 - 10 kg 119,- Kč
10,1 - 15 kg 129,- Kč
15,1 - 20 kg 139,- Kč
20,1 - 55 kg 159,- Kč
25,1 - 30 kg 179,- Kč

Ceník dopravy po ČR přepravní službou TOPTRANS (mimo sortiment kategorie Gastro*) 


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0,1 - 15 kg 219,- Kč
15,1 - 30 kg 319,- Kč
30,1 - 50 kg 439,- Kč
50,1 - 75 kg 559,- Kč
75,1 - 100 kg 669,- Kč
100,1 - 150 kg 909,- Kč
150,1 - 200 kg 1080,- Kč
201,1 - 300 kg 1380,- Kč
300,1 - 400 kg 1650,- Kč
400,1 - 500 kg 1890,- Kč
500,1 - 700 kg 2300,- Kč
700,1 - 1000 kg 2840,- Kč
1000,1 - 5000 kg 3570,- Kč

* u gastro produktů je v důsledku zvýšené spotřeby balného a příplatku za křehkost navíc připočítána částka ve výši 50 Kč bez DPH. U položek ze skla a porcelánu činí tento příplatek 100 Kč bez DPH. Částka za dopravu je nastavená automaticky dle charakteru a váhy zboží v nákupním košíku.


Doprava do ostatních zemí je zajištěna individuálně na základě dohody se zákazníkem.

Upozornění - při přebírání zásilky dbejte prosím následujících pokynů:

Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod. Zákazník musí informovat dodavatele SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 24h po převzetí zboží.

b) Osobní odběr

Osobní odběr je možné provést na provozovně dodavatele - BUSINESS PARK PRAGUE CHRÁŠŤANY, Hala C, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany.

Při osobním odběru platí zákazník za objednané zboží hotově nebo částku uhradí předem poukázáním na účet dodavatele. Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 14ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. Převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, v rámci vyplnění objednávky na www.vybaveni-hotelu.cz. Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně zákazníka zboží dodat, dodavatel uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány zákazníkovi ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Dodavatel je v takovém případě oprávněn požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40 ,- Kč (slovy: čtyřicetkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne dodavatel skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pokud dojde k uskladnění dodaného zboží v místě plnění a je znemožněna bez zavinění dodavatele jeho instalace, považuje se toto za řádné dodání a zákazník je povinen zboží kvantitativně zkontrolovat a převzít, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Tím není dotčen jakkoliv nárok vyplývající z reklamačního řízení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru dodavatelem vyzván (dále jen neodebrané zboží), může dodavatel od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele je dodavatel oprávněn fakturovat kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši až 50 % ve vztahu k ceně neodebraného zboží.

V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a dodavatel dosud nevyužil práva odstoupení, je dodavatel oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 14 dnů prodlení.

Výsledný daňový doklad dodavatel vystaví a zašle kupujícímu e-mailem do 14 dnů od převzetí zboží.

Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.

c) Montáž

Pokud není stanoveno jinak, cena zboží nezahrnuje vykládání zboží, standardní vynesení zboží, stěhování zboží, manipulaci se zbožím, montáž zboží, odvoz a likvidaci odpadů. Náklady na tyto činnosti tvoří samostatnou položku nabídky.

Standardním vynesením zboží se rozumí ruční vynesení zboží do váhy 100 kg do výše max. 4NP, eventuálně vyvezení výtahem bez omezení NP. Nestandardním vynesením se rozumí zejména nutnost využití zdvižné plošiny, jeřábu, či vynesení do výše větší než 4NP. Takové případy jsou předmětem samostatné nabídky.

7. Způsob uhrazení ceny za zboží

Dodavatel nabízí kupujícímu tyto možnosti platby:

1) Hotově či kartou na provozovně dodavatele
 

2) Dobírkou v místě předání prostřednictví zásilkové služby

3) Online platební kartou nebo online převodem prostřednictvím platební brány ComGate

4) Zálohovou fakturou
, kdy částka bude dodavateli poukázána předem na účet pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Záloha ve výši 50% z konečné částky objednaného zboží bez DPH může být dále vyžadována v následujících případech:

 • je-li objednané zboží upravováno na přání zákazníka
 • přesáhne-li celková částka objednávky výši 10.000,- Kč včetně DPH
 • pro případ, že nebude kupní cena řádně a včas zaplacena, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % dlužné částky za každý den prodlení platby. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího práva na náhradu vzniklé újmy.

Zbývající část uhradí zákazník standardními formami dle platebních podmínek.

5) Platbou na fakturu s odloženou splatností - pouze po předchozí domluvě

Platba až po dodání zboží na základě faktury se 14 denní splatností. Tato VIP možnost je nabízena firemním zákazníkům s pravidelným odběrem a po ověření platební morálky. Tato platba na fakturu je dále poskytována korporátním firmám a státním institucím (ministerstva, obce, školy, příspěvkové organizace atd.)

Daňový doklad dodavatel zpravidla zasílá pouze elektronicky, pokud se dodavatel a zákazník předem nedohodnou jinak. Ten po vytištění splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu, který lze evidovat a účtovat dle platných zákonů. Elektronický způsob zasílání daňových dokladů je plně akceptován všemi finančními úřady v České republice, šetří náklady na straně dodavatele i zákazníka, hlavně však naše životní prostředí. Z výše uvedených důvodů již klasickou papírovou fakturu standardně neposíláme.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy a jsou zajištěny individuálně na přání zákazníka.8. Výměna zboží

Výměna zboží je možná pouze z důvodu doručení nesprávného, poškozeného nebo nekompletního zboží.

Zákazník musí informovat dodavatele SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 24 h po převzetí zboží.

Zákazník odešle zboží zpět dodavateli. (viz stejný postup přípravy balíku pro odeslání jako při reklamaci v bodě 10.)

Poštovné za novou expedici hradí dodavatel.

9. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

9.1. Zákazník jakožto spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele info@vybaveni-hotelu.cz.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od kupujícího přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

9.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.6. Do doby převzetí zboží zákazníkem je dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

9.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

9.8. Není-li zákazník spotřebitelem a dojde k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem a dodavatel zadá výrobu zboží objednaného zákazníkem u výrobce, a to na základě uhrazení zálohy či celé kupní ceny za zboží, je zákazník povinen takové zboží dle kupní smlouvy převzít.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

10. Reklamace a vrácení zboží

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Co dělat, pokud jsem si koupil něco co je funkční, ale nevyhovuje mi to, tudíž nejde o reklamaci, nebo jsem si to prostě rozmyslel? 

V případě, že nakupujete jako právnická nebo podnikající fyzická osoba (tzn. uvedete v objednávce IČ), poskytneme Vám na toto zboží zákonnou odpovědnost z vad v délce 12 měsíců a nelze uplatnit 14ti denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu.


Zde je pár odpovědí jak postupovat.

 1. Zákazník který je "spotřebitelem" viz. obchodní podmínky může vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní. Po této lhůtě platí podmínky viz. níže
 2. Zákazník rozdílný od spotřebitele viz obchodní podmínky tzn. zákazník nakupující na IČO nebo firemní zákazník nemá ze zákona právo na automatické vrácení zboží.
 3. O vrácení zboží mimo bod 1 je nutné zažádat a žádost musí být schválena dodavatelem, každá žádost je individuálně posouzena např. dle toho jestli bylo zboží na objednávku, v jakém je množství, o jaký druh zboží se jedná atd. Pokud můžeme tak se snažíme zákazníkovi vyjít vstříc ku jeho spokojenosti.
 4. Za vrácené zboží nevracíme peníze, ale je nutné si vybrat jiné produkt/y v celkové ceně stejné nebo vyšší.
 5. Vrácené zboží musí být nepoužité a kompletní.
 6. Za vrácené zboží nehradíme dopravné a je nutné si uhradit také náklady na dopravu nového zboží k vám.
 7. Nové zboží zasíláme až po doručení a kontrole vráceného zboží.
 8. Vrácené zboží je nutné zasílat bez dobírky a s přiděleným kódem, který Vám přidělíme a Vy jím zřetelně označíte vrácenou zásilku.
 9. Pokud si nechcete vybrat jiné zboží, můžeme vám nabídnout odkup za předem domluvených podmínek. Odkupní cena bývá zpravidla ponížená o 20-40 % z prodejní ceny.
 10. Vyplňte níže zobrazený formulář a zaškrtněte požadované řešení

Oznámení reklamace

Pokud se stane, že se náhodou něco pokazí, tak nám zavolejte nebo napište e-mail a pokusíme se vám poradit.

Oznámení reklamace musí však již proběhnout písemně. Je to v dobrém zájmu obou stran. Pro její oznámení prosím využijte reklamační formulář online.


Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.vybaveni-hotelu.cz, dodavatel doporučuje vyplnit formulář v příloze "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Doporučujeme vždy zásilku před odesláním vyfotit a fotografie nám zaslat, abychom předešli případným problémům při reklamaci poškozeného zboží při dopravě. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Záruku je třeba vždy uplatnit u dodavatele písemně poštou nebo e-mailem a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:

I) používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován
II) běžným opotřebením ("stárnutím")
III) nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací
IV) neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem
V) nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl předložen
VI) důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů

Dodavatel navrhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že dodavatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Lhůta je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá dodavatel, který je povinen vadu odstranit. V případě, že dodavatel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se kupující uhradit dodavateli oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 20 %.

Za situace, kdy je reklamované zboží potřeba zaslat dodavateli, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Po řádném vyřízení reklamace vyzve dodavatel kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky dodavatele, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla dodavatele.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Na veškeré obchody uskutečněné s dodavatelem se vztahuje platný právní řád České republiky. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vybaveni-hotelu.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

1. Základné údaje

VYBAVENI-HOTELU.CZ

BPP CHRÁŠŤANY, Hala C, sklad č. 20,
Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Česká republika

Zákaznícky servis, objednávky, technické otázky:


Email: info@vybavenie-hotelov.sk

Objednávky: +421 650 822 049

Otváracia doba Showroomu a výdaja tovaru:

Pondelok - Štvrtok : 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 15:00


GPS adresa skladu s kanceláriou: 50.037714N, 14.249900E

Fakturačná adresa: 

Oxygenic s.r.o.
Zahradní 396
252 25 Jinočany
IČ: 28938593
DIČ: CZ28938593

Na emaily odpovedáme spravidla v lehote do 2 pracovných dní.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C 154407.

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.vybavenie-hotelov.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na požiadanie. To odporúčame vykonať buď emailom alebo telefonicky pred vykonaním samotnej objednávky. Informácie o tovare a cene uvádzané dodávateľom sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť dodávateľa uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Pri objednávaní si zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú súčasťou týchto podmienok.

Pred odoslaním objednávky bude objednávacím systémom vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Pokiaľ sa jedná o zákazníka, ktorý svoj nákup vykonal pod svojou registráciou a v kontaktných údajoch má vyplnené platné IČ DPH alebo svoje IČ DPH uviedol pri nákupe v košíku, v tomto prípade prebehne nákup a platba bez DPH a všetky doklady s nulovým DPH budú taktiež zákazníkovi vystavené.

Objednávka tovaru je záväzná, respektíve kúpna zmluva je uzavretá okamihom odoslania potvrdzujúceho e-mailu s priloženou objednávkou dodávateľom späť zákazníkovi.

Zákazník uskutočnením záväznej objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

Nákresy, farby, váha a rozmery výrobkov (tovaru) uvedené v katalógoch, či na internetových strankách www.vybavenie-hotelov.sk sú len informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné bezplatne zrušiť alebo zmeniť pred jej potvrdením dodávateľom, resp. pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Potom je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa nižšie uvedených podmienok alebo na základe dohody dodávateľa a zákazníka. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť, napr. že tovar sa už nevyrába.


4. Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho typu, dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, zvyčajne v rozmedzí do 2 dní - 12 týždňov podľa typu tovaru a výrobcu od záväzného potvrdenia objednávky, pokiaľ zo záväzného potvrdenia objednávky nevyplýva lehota iná. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, dodávateľom nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú dodávateľom ovplyvniť. Toto platí aj v prípade, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov dodávateľa. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu omeškania voči dodávateľovi vylúčené. Priame škody vzniknuté z dôvodu omeškania dodania tovaru zavineného dodávateľom, je možné uplatniť len do výšky hodnoty tovaru v omeškaní.

5. Spôsob dodania tovaru, ceny dopravy, osobný odber a montáž

a) Ceny dopravy a možnosti doručenia

 • Pri nákupe tovaru sa výška ceny dopravy odvíja od súčtu hmotností Vami objednaného tovaru
 • V prípade dobierky je k cene dopravy pripočítaná aj čiastka dobierkového. Pre dopravcu GLS 1,5 € s DPH a pre dopravcov TopTrans 8,57 € s DPH.
 • U gastro produktov je v dôsledku zvýšenej spotreby balného a príplatku za krehkosť naviac pripočítaná čiastka vo výške 2 € bez DPH. U položiek zo skla a porcelánu robí tento príplatok 4 € bez DPH. Čiastka za dopravu je nastavená automaticky podľa charakteru a váhy tovaru v nákupnom košíku.

Na prepravu tovaru dodávateľ využíva služby prepravných spoločností GLS, TopTrans. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť spôsob prepravy vzhľadom na objednané množstvo a charakter tovaru.

Doručenie zásielky je bežne kamkoľvek po Českej republike v pracovné dni do 24 hodín od naloženia a na Slovensko v pracovné dni do 48 hodín od naloženia. Zároveň je zákazníkovi zaslaný email s informáciou o odoslaní zásielky a predpokladaným dátumom doručenia.

Cenník dopravy po SR prepravnou službou GLS (mimo sortiment kategórie Gastro *) 


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0,1 - 5 kg 6,50 €
5,1 - 10 kg 7,60 €
10,1 - 15 kg 9,50 €
15,1 - 20 kg 10,00 €
20,1 - 25 kg 12,30 €
25,1 - 30 kg 12,60 €

Cenník dopravy po SR prepravnou službou TOPTRANS (mimo sortiment kategórie Gastro *) 


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0,1 - 15 kg 20 €
15,1 - 30 kg 30 €
30,1 - 50 kg 42 €
50,1 - 75 kg 54 €
75,1 - 100 kg 65 €
100,1 - 150 kg 90 €
150,1 - 200 kg 110 €
201,1 - 300 kg 140 €
300,1 - 400 kg 170 €
400,1 - 500 kg 200 €
500,1 - 700 kg 250 €
700,1 - 1000 kg 310 €
1000,1 - 5000 kg 400 €

* U gastro produktov je v dôsledku zvýšenej spotreby balného a príplatku za krehkosť naviac pripočítaná čiastka vo výške 2 € bez DPH. U položiek zo skla a porcelánu robí tento príplatok 4 € bez DPH. Čiastka za dopravu je nastavená automaticky podľa charakteru a váhy tovaru v nákupnom košíku.

Doprava do ostatných krajín je zaistená individuálne na základe dohody so zákazníkom.

Upozornenie - pri preberaní zásielky dbajte prosím na nasledujúce pokyny:

Venujte mimoriadnu pozornosť vonkajšiemu vzhľadu balenia, tzn. povrchu kartónu, ochrannej páske a všetkým, i drobným porušeniam a trhlinám, obzvlášť prierazom kartónu a deformáciám na rohu balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vnútri balíka. Ak narazíte pri kontrole na akýkoľvek spomínaný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred potvrdením prepravného listu vodičovi. Trvajte na spísaní reklamačného protokolu, event. potvrdenom zázname o stave, v akom bol balík doručený a o prípadných ďalších poškodeniach. Týmto konaním zaistíte ľahšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd. Zákazník musí informovať dodávateľa SMS správou alebo e-mailom o zistenej vade najneskôr do 24h po prevzatí tovaru.

b) Osobný odber

Osobný odber je možné vykonať na prevádzke dodávateľa: BUSINESS PARK PRAGUE CHRÁŠŤANY, Hala C, sklad č. 20, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Česká republika.

Pri osobnom odbere platí zákazník za objednaný tovar v hotovosti alebo čiastku uhradí vopred poukázaním na účet dodávateľa. Osobné odbery nie sú nijak spoplatnené.

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 14tich pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. Prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, v rámci vyplnenia objednávky na www.vybavenie-hotelov.sk. Pokiaľ v dohodnutý termín dodania nie je možné z objektívnych dôvodov na strane zákazníka tovar dodať, dodávateľ uskladní tovar na svoj sklad a všetky náklady na skladovanie budú účtované zákazníkovi v skutočnej výške, ak sa obe strany vopred písomne nedohodnú inak. Dodávateľ je v takom prípade oprávnený požadovať poplatok za vynaložené náklady na uskladnenie a náklady za samotné uskladnenie vo výške 1,51 € (slovom: štyridsať českých korún) za 1m2 / položku / deň uskladnenia a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade objednávok prevyšujúcich hodnotou 1887 €, poskytne dodávateľ skladovanie zadarmo po dobu max. 14 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Pokiaľ dôjde k uskladneniu dodaného tovaru v mieste plnenia a je znemožnená bez zavinenia dodávateľa jeho inštalácia, považuje sa toto za riadne dodanie a zákazník je povinný tovar kvantitatívne skontrolovať a prevziať, ak sa obe strany nedohodnú inak. Tým nie je dotknutý akýkoľvek nárok vyplývajúci z reklamačného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci zakúpený tovar neprevezme do 21 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, príp. kedy bol písomne, telefonicky alebo faxom na odber dodávateľom vyzvaný (ďalej len neodobraný tovar), môže dodávateľ od kúpnej zmluvy odstúpiť a tento tovar predať inej osobe. Kupujúcemu potom v dôsledku takej skutočnosti nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Písomné odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za neodobraný tovar po odstúpení od zmluvy zo strany dodávateľa je dodávateľ oprávnený fakturovať kupujúcemu paušalizovaný nárok na náhradu spôsobenej škody vo výške až 50% vo vzťahu k cene neodobratého tovaru.

V prípade, že došlo k následnému odberu neodobratého tovaru a dodávateľ doteraz nevyužil právo odstúpenia, je dodávateľ oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty tohto tovaru za každý deň omeškania presahujúci prvých 14 dní omeškania.

Výsledný daňový doklad dodávateľ vystaví a zašle kupujúcemu e-mailom do 14 dní od prevzatia tovaru.

Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry a môžu sa započítať oproti prijatej zálohe a / alebo oproti inému získanému plneniu od kupujúceho.

c) Montáž

Pokiaľ nie je stanovené inak, cena tovaru nezahŕňa vykladanie tovaru, štandardné vynesenie tovaru, sťahovanie tovaru, manipuláciu s tovarom, montáž tovaru, odvoz a likvidáciu odpadov. Náklady na tieto činnosti tvoria samostatnú položku ponuky.

Štandardným vynesením tovaru sa rozumie ručné vynesenie tovaru do váhy 100 kg do výšky max. 4NP, eventuálne vyvezenie výťahom bez obmedzenia NP.

Neštandardným vynesením sa rozumie najmä nutnosť využitia zdvižnej plošiny, žeriavu, či vynesenie do výšky väčšej ako 4NP. Takéto prípady sú predmetom samostatnej ponuky.

7. Spôsob uhradenia ceny za tovar

Dodávateľ ponúka kupujúcemu tieto možnosti platby:

1) V hotovosti či kartou na prevádzke dodávateľa 

2) Dobierkou na mieste odovzdania prostredníctvom zásielkovej služby

3) Online platobnou kartou alebo online prevodom cez platobnú bránu ComGate

4) Zálohovou faktúrou, kedy čiastka bude dodávateľovi poukázaná vopred na účet pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Záloha vo výške 50% z konečnej sumy objednaného tovaru bez DPH môže byť ďalej vyžadovaná v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je objednaný tovar upravovaný na prianie zákazníka
 • ak celková suma objednávky presahuje 378 € vrátane DPH
 • Pre prípad, že nebude kúpna cena riadne a včas zaplatená, môže predávajúci po kupujúcim požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho práva na náhradu vzniknutej ujmy.

Zvyšnú časť uhradí zákazník štandardnými formami podľa platobných podmienok.

5) Platbou na faktúru s odloženou splatnosťou - iba po predchádzajúcom dohovore

Platba až po dodaní tovaru na základe faktúry so 14 dňovou splatnosťou. Táto VIP možnosť je ponúkaná firemným zákazníkom s pravidelným odberom a po overení platobnej morálky. Táto platba na faktúru je ďalej poskytovaná korporátnym firmám a štátnym inštitúciám (ministerstvá, obce, školy, príspevkové organizácie atď.) 

Daňový doklad dodávateľ spravidla zasiela len elektronicky, ak sa dodávateľ a zákazník vopred nedohodnú inak. Ten po vytlačení spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu, ktorý možno evidovať a účtovať podľa platných zákonov. Elektronický spôsob zasielania daňových dokladov je plne akceptovaný všetkými finančnými úradmi v Českej republike, šetrí náklady na strane dodávateľa i zákazníka, hlavne však naše životné prostredie. Z vyššie uvedených dôvodov už klasickú papierovú faktúru štandardne neposielame.

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy a sú zaistené individuálne na prianie zákazníka.

8. Výmena tovaru

Výmena tovaru je možná iba z dôvodu doručenia nesprávneho, poškodeného alebo nekompletného tovaru.

Zákazník musí informovať dodávateľa telefonicky alebo e-mailom o zistenej vade najneskôr do 24h po prevzatí tovaru.

Zákazník odošle tovar späť dodávateľovi (pozri rovnaký postup prípravy balíka pre odoslanie ako pri reklamácii v bode 10).

Poštovné za novú expedíciu hradí dodávateľ.

9. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

9.1. Zákazník ako spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

9.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 9.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má zákazník spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár poskytovaný dodávateľom, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník zasielať okrem iného na adresu prevádzky dodávateľa alebo na adresu elektronickej pošty dodávateľa info@vybavenie-hotelov.sk.

9.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 9.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť dodávateľovi vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy dodávateľa. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, nesie zákazník náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

9.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 9.2 obchodných podmienok vráti dodávateľ peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich dodávateľ od kupujúceho prijal. Dodávateľ je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, ak s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.

9.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

9.6. Do doby prevzatia tovaru zákazníkom je dodávateľ oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti zákazníkovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený zákazníkom.

9.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a zákazník je povinný spolu s tovarom dodávateľovi vrátiť aj poskytnutý darček.

9.8. Ak nie je zákazník spotrebiteľom a dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom a dodávateľ zadá výrobu tovaru objednaného zákazníkom u výrobcu, a to na základe uhradenia zálohy či celej kúpnej ceny za tovar, je zákazník povinný takýto tovar podľa kúpnej zmluvy prevziať.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10. Reklamácia a vrátenie tovaru

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je 24 mesiacov. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená Občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Čo robiť, ak som si kúpil niečo čo je funkčný, ale nevyhovuje mi to, teda nejde o reklamáciu, alebo som si to jednoducho rozmyslel? 

V prípade, že nakupujete ako právnická alebo podnikajúca fyzická osoba (tzn. uvediete v objednávke IČO), poskytneme Vám na tento tovar zákonnú zodpovednosť z vád v dĺžke 12 mesiacov a nie je možné uplatniť 14 dennej lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu.


Tu je pár odpovedí ako postupovať.

 1. Zákazník ktorý je "spotrebiteľ" viz. obchodné podmienky môže vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Po tejto lehote platia podmienky viď. nižšie
 2. Zákazník rozdielny od spotrebiteľa viď obchodné podmienky tzn. zákazník nakupujúci na IČO alebo firemné zákazník nemá zo zákona právo na automatické vrátenie tovaru.
 3. O vrátenie tovaru mimo bod 1 je nutné požiadať a žiadosť musí byť schválená dodávateľom, každá žiadosť je individuálne posúdená napr. Podľa toho či bol tovar na objednávku, v akom je množstvo, o aký druh tovaru sa jedná atď. Ak môžeme tak sa snažíme zákazníkovi vyjsť v ústrety ku jeho spokojnosti.
 4. Za vrátený tovar nevraciame peniaze, ale je nutné si vybrať iné produkt / y v celkovej cene rovnakej alebo vyššej.
 5. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a kompletný.
 6. Za vrátený tovar nehradíme dopravné a je nutné si uhradiť aj náklady na dopravu nového tovaru k vám.
 7. Nový tovar zasielame až po doručení a kontrole vráteného tovaru.
 8. Vrátený tovar je nutné zasielať bez dobierky a s prideleným kódom, ktorý Vám pridelíme a Vy ním zreteľne označíte vrátenú zásielku.
 9. Ak si nechcete vybrať iný tovar, môžeme vám ponúknuť odkúpenie za vopred dohodnutých podmienok. Odkupná cena býva spravidla ponížená o 20-40% z predajnej ceny.
 10. Vyplňte nižšie zobrazený formulár a zaškrtnite požadované riešenie

Oznámenie reklamácie

Ak sa stane, že sa náhodou niečo pokazí, tak nám zavolajte alebo napíšte e-mail a pokúsime sa vám poradiť.

Oznámenie reklamácie musí však už prebehnúť písomne. Je to v dobrom záujme oboch strán. Pre jej oznámenia prosím využite reklamačný formulár online.

Postup reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.vybavenie-hotelov.sk, dodávateľ odporúča vyplniť formulár v prílohe "reklamácie", kde uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli dodávateľmi zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Odporúčame vždy zásielku pred odoslaním vyfotiť a fotografie nám zaslať, aby sme predišli prípadným problémom pri reklamácii poškodeného tovaru pri doprave. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad o tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Záruku je treba vždy uplatniť u dodávateľa písomne poštou alebo e-mailom a jednoznačne určiť k akému tovaru sa vzťahuje (uvedenie čísla faktúry/ dodacieho listu, kódu tovaru, popis vady, fotografie). Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté na konštrukcii, mechanike a použitých materiáloch a nevzťahuje sa na chyby spôsobené najmä:

I) používaním produktu spôsobom, pre ktorý nebol určený, vyrobený a testovaný

II) bežným opotrebovaním ( "starnutím ")

III) nevhodnou manipuláciou, pádom, deformáciou nárazom

IV) neoprávneným zásahom do konštrukcie alebo mechaniky, opravami vykonávanými nezaškoleným personálom

V) nerešpektovaním „Návodu na použitie", ak bol predložený

VI) dôvodom k reklamácii taktiež nie sú mierne rozdiely v rozmeroch a farebných odtieňoch spôsobené najmä prírodným charakterom použitých materiálov

Dodávateľ navrhne najneskôr do piatich (5) pracovných dní riešenie reklamácie, a to buď formou opravy tovaru na mieste, opravy u výrobcu, výmenou tovaru alebo poskytnutím dodatočnej zľavy. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba zodpovedajúca druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. V prípade opravy u výrobcu v zahraničí sa lehota na odstránenie chyby stanoví dohodou oboch strán.

Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že dodávateľ nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Lehota je pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

V prípade zamietnutej reklamách dodávateľ vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Do doby preukázania zodpovednosti za chybu na strane kupujúceho sa má za to, že za chybu zodpovedá dodávateľ, ktorý je povinný vadu odstrániť. V prípade, že dodávateľ preukáže, že za chybu nezodpovedá, zaväzuje sa kupujúci uhradiť dodávateľovi oprávnené náklady spojené s jej odstraňovaním plus prirážku vo výške 20%.

Za situácie, kedy je reklamovaný tovar potrebné zaslať dodávateľovi, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Po riadnom vybavení reklamácie vyzve dodávateľ kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takého protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

V súlade s ustanovením § 1820 ods. 1) písm. j) Občianskeho zákonníka je kupujúci oprávnený obrátiť sa so svojou eventuálnou sťažnosťou, ktorá nebola k jeho spokojnosti vyriešená reklamačnými pracovníkmi dodávateľa, na príslušný český súd alebo na Českú obchodnú inšpekciu, prípadne na miestny príslušný živnostenský úrad podľa sídla dodávateľa.

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je tridsaťdňová.

11. Ochrana osobných údajov


11.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

11.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

12. Zasielanie obchodných oznámenie a ukladanie cookies


12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Na všetky obchody uskutočnené s dodávateľom sa vzťahuje platný právny poriadok Českej republiky. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.vybavenie-hotelov.sk, rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

check Produkt přidaný k porovnání