Reklamace a výměna


Pokud se vaše objednávka vyřizuje z více skladů, tak jsme pro urychlení doby dodání odeslali zboží zvlášť z každého skladu přímo k vám.

Vaše objednávka je tedy rozdělena do více zásilek. O této skutečnosti jsme vám e-mailem napsali. I sebedokonalejší systém však může být někdy ovlivněn různými faktory, jako je třeba SPAM či lidský faktor.

Bude-li cokoliv chybět, neváhejte a dejte nám to vědět na naši zákaznickou podporu.


Objevili jste na zboží nějakou vadu? Kromě zákonné záruční doby u nás můžete reklamovat spoustu zboží i později, díky prodloužené záruce 3, 5 a 10 let, kterou nabízíme našim zákazníkům zdarma. 

Pravidla reklamace pro firemní zákazníky (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupující na IČO má dle zákona nárok na záruční lhůtu 12 měsíců. V případě naší prodloužené záruky pak platí uvedená záruka u produktu v délce, 3, 5 nebo 10 let, kterou zdarma u spoustu produktů nabízíme.

 2. Reklamovat zboží je možné písemně a to zaslaním vyplněného online reklamačního formuláře

 3. Za vrácené zboží k reklamaci nehradíme dopravné. 

 4. Reklamované zboží je nutné zasílat bez dobírky a s kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.

Pravidla reklamace pro koncové zákazníky:

Zákazník nenakupující na IČO má dle zákona nárok na záruční lhůtu 24 měsíců. V případě naší prodloužené záruky pak platí uvedená záruka u produktu v délce, 3, 5 nebo 10 let, kterou zdarma u spoustu produktů nabízíme.

 1. Reklamovat zboží je možné písemně a to zaslaním vyplněného online reklamačního formuláře

 2. Za vrácené zboží k reklamaci nehradíme dopravné. 

 3. Reklamované zboží je nutné zasílat bez dobírky a s kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.

Jak postupovat při realizaci vrácení zboží?

Reklamace osobně

 1. Zakoupené zboží lze reklamovat osobně na na naší provozovně: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany.

 2. Společně se zbožím si připravte ještě číslo objednávky nebo fakturu, která se k němu vztahuje.

 3. Nejdéle do 30 dní vás budeme písemně emailem informovat o vyhodnocení reklamace a dalších krocích. Většinou se však snažíme reklamaci vyřešit obratem tak, aby jste nemuseli čekat na celou zákonnou lhůtu.

Reklamace poštou či jiným dopravcem

 1. Pro reklamaci poštou či jiným dopravcem budete potřebovat fakturu, kterou vložte do balíku společně s reklamovaným zbožím. Pokud fakturu nemáte k dispozici, bude stačit balík viditelně označit číslem objednávky a my si fakturu dohledáme.

 2. Zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo během dopravy k jejímu dalšímu poškození.

 3. V případě “spotřebitele” a v záruční lhůtě (netýká se prodloužené záruky) nám nahlašte, že je zásilka připravena k vyzvednutí. Neplatíte žádnou zpětnou dopravu, zboží si sami odvezeme.

 4. V ostatních případech nám pečlivě zabalenou a označenou zásilku, aby nedošlo během dopravy k jejímu poškození, odešlete na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, tel.: 222 264 899

 5. Nejdéle do 30 dní vás budeme písemně emailem informovat o vyhodnocení reklamace a dalších krocích. Většinou se však snažíme reklamaci vyřešit obratem tak, aby jste nemuseli čekat na celou zákonnou lhůtu.


REKLAMAČNÍ FORMULÁŘReklamaci není možné uplatnit v těchto případech:

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

 2. Při nevhodném užívání výrobku nebo nedodržení stanovených pokynů výrobcem či dodavatelem.

 3. Při neodborné instalaci, manipulaci nebo zanedbáním péče o zboží - instalaci smí provádět osoba k tomu způsobilá a proškolená.

 4. Pokud je zboží poškozeno živly.


Co dělat, pokud jste si koupili něco co je funkční, ale nevyhovuje vám to, tudíž nejde o reklamaci, nebo jste si to prostě rozmysleli? 

Pravidla výměny pro firemní zákazníky (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupující na IČO nemá ze zákona právo na automatickou výměnu či vrácení zboží.

 2. I přesto, že při tomto druhu nákupu nemáte ze zákona nárok na výměnu zboží, tak my vám výměnu umožníme a můžete o ní písemně ve lhůtě 14 dní požádat vyplněním online reklamačního formuláře

 3. Okamžitá výměna je možná pouze u zboží s označením “Skladem - expedujeme ihned”. Výměna ostatního zboží bude individuálně posouzena dle toho, jestli bylo zboží objednané na zakázku, v jakém množství, o jaký druh zboží se jedná atd. 

 4. Peníze nevracíme, je však možné si vybrat jiný/é produkt/y, který musí mít u sebe označení “Skladem - expedujeme ihned!”, v celkové ceně stejné nebo vyšší a doplatit rozdíl. Nebo vaše zboží odkoupíme zpět za cenu sníženou o manipulační poplatek ve výši 15-40% z prodejní ceny.  

 5. Vrácené zboží musí být nepoužité a kompletní.

 6. Za vrácené zboží k výměně nehradíme dopravné a je nutné si uhradit také náklady na dopravu nového zboží k vám.

 7. Vrácené zboží je nutné zasílat bez dobírky a s přiděleným kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.

 8. Nové zboží zasíláme až po doručení a kontrole vráceného zboží.


Pravidla výměny pro koncové zákazníky:

 1. Zákazník nenakupující na IČO může vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní.

 2. O výměnu zboží je nutné požádat písemně a to vyplněním online reklamačního formuláře

 3. Po uplynutí zákonné lhůty lze vyměnit zboží za následujících níže uvedených podmínek:

 • Je možné si vybrat jiný/é produkt/y, který musí mít u sebe označení “Skladem - expedujeme ihned!”, v celkové ceně stejné nebo vyšší a doplatit rozdíl. Nebo vaše zboží odkoupíme zpět za cenu sníženou o manipulační poplatek ve výši 15-40% z prodejní ceny.  
 • Vrácené zboží musí být nepoužité a kompletní.
 • Za vrácené zboží k výměně nehradíme dopravné a je nutné si uhradit také náklady na dopravu nového zboží k vám.
 • Vrácené zboží je nutné zasílat bez dobírky a s přiděleným kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.
 • Nové zboží zasíláme až po doručení a kontrole vráceného zboží.Jak postupovat při realizaci výměny zboží?

Výměna osobně

 1. Produkty, které chcete vrátit, doporučujeme vracet v původním obalu. Musí být zároveň nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a vhodné k dalšímu prodeji.

 2. Společně se zbožím si připravte ještě číslo objednávky nebo fakturu, která se k němu vztahuje a osobně nám ho předejte na naší provozovně: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany.

 3. Pokud si vyberete dražší produkt, rozdíl mezi cenami lze u nás doplatit kartou či v hotovosti.

Výměna poštou či jiným dopravcem

 1. Pro vrácení poštou či jiným dopravcem budete potřebovat fakturu, kterou vložte do balíku společně s reklamovaným zbožím. Pokud fakturu nemáte k dispozici, bude stačit balík viditelně označit číslem objednávky a my si fakturu dohledáme.

 2. Produkty doporučujeme vracet v původním obalu. Musí být zároveň nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a vhodné k dalšímu prodeji.

 3. Zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo během dopravy k jejímu poškození.

 4. V případě “spotřebitele” a v zákonné 14 denní lhůtě nám nahlašte, že je zásilka připravena k vyzvednutí. Neplatíte žádnou zpětnou dopravu, zboží si sami odvezeme.

 5. V ostatních případech nám pečlivě zabalenou a označenou zásilku, aby nedošlo během dopravy k jejímu poškození, odešlete na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, tel.: 222 264 899

 6. Pokud se jedná o první “spotřebitelskou” výměnu produktu, zašleme vám nové požadované zboží a uhradíme jeho dopravu. Pokud by se jednalo o další výměny z totožného nákupu, budeme už poštovné i balné účtovat.

 7. Doba vyřízení výměny u produktů, které máme standardně skladem trvá zpravidla 3–4 pracovní dny. O datu vyřízení výměny u ostatních produktů vás budeme co nejdříve informovat po prověření jeho aktuální dostupnosti. 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Platnost záruky je podmíněna:

 • dodržením pokynů v návodu na instalaci a návodu na obsluhu výrobku 
 • předložením správně vyplněného a podepsaného tohoto záručního listu
 • předložením dokladu o zaplacení kupní ceny se všemi náležitostmi.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího. 

V případě převzetí zásilky poškozené během přepravy musí kupující sepsat s dopravcem protokol, zachovat poškozený obal zásilky, pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku, neprodleně informovat o této skutečnosti prodávajícího a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost k uplatnění nároku za škodu způsobenou dopravcem.

Kupující je povinen uschovat záruční list a pokladní doklad (fakturu) o zaplacení výrobku. Při reklamaci výrobku je nutné spotřebič řádně očistit, zabalit.. 

Právo na bezplatné provedení opravy výrobku, resp. vrácení výrobku zaniká v těchto případech:

 • pokud nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze 
 • k závadě došlo vlivem mechanického poškození
 • k závadě došlo vlivem živelné události
 • k závadě došlo nedostatečnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze
 • k závadě došlo použitím nedoporučených chemických prostředků (koroze nerezových výrobků), použití neupravené “tvrdé” vody, nefunkčního změkčovače vody (projeví se zavápněním) zejména u myček, konvektomatů aj. spotřebičů.

Záruka se nevztahuje:

 • Na gumová těsnění, žárovky, plastová madla, knoflíky, příchytky a věci běžného opotřebení (např. karborundum ve škrabce apod.). 
 • Součástí záručních úkonů není čistění znečištěných spotřebičů

Na náhradní díly je poskytována záruka 12 měsíců.


Co dělat, pokud jste si koupili něco co je funkční, ale nevyhovuje vám to, tudíž nejde o reklamaci, nebo jste si to prostě rozmysleli? 

Pravidla vrácení pro firemní zákazníky (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupující na IČO nemá ze zákona právo na automatickou výměnu či vrácení zboží.

 2. Peníze nevracíme, je však možné si vybrat jiný/é produkt/y, který musí mít u sebe označení “Skladem - expedujeme ihned!”, v celkové ceně stejné nebo vyšší a doplatit rozdíl. Nebo vaše zboží odkoupíme zpět za cenu sníženou o manipulační poplatek ve výši 15-40% z prodejní ceny. Paušální procento zahrnuje naše náklady spojené s administrativou, manipulací a návrácení vraceného zboží do prodejního stavu. Přičemž zakoupené zboží je možno vrátit nejpozději do 3 měsíců od data výdeje, nové v neporušeném obalu a kryté ochrannou fólií (platí pro nerezové zboží, které je touto fólií vybaveno od výrobce)

 3.  O výměnu zboží lze však požádat písemně a to vyplněním online reklamačního formuláře

 4. Okamžitá výměna je možná pouze u zboží s označením “Skladem - expedujeme ihned”. Výměna ostatního zboží bude individuálně posouzena dle toho, jestli bylo zboží objednané na zakázku, v jakém množství, o jaký druh zboží se jedná atd. 

 5. Vrácené zboží musí být nepoužité a kompletní.

 6. Za vrácené zboží k výměně nehradíme dopravné a je nutné si uhradit také náklady na dopravu nového zboží k vám.

 7. Vrácené zboží je nutné zasílat bez dobírky a s přiděleným kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.

 8. Nové zboží zasíláme až po doručení a kontrole vráceného zboží.

Pravidla vrácení pro koncové zákazníky:

 1. Zákazník nenakupující na IČO může vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní.  

 2. O vrácení zboží je nutné požádat písemně a to vyplněním online reklamačního formuláře

 3. Po uplynutí zákonné lhůty lze vrátit zboží za následujících níže uvedených podmínek:

 • Je možné si vybrat jiný/é produkt/y, který musí mít u sebe označení “Skladem - expedujeme ihned!”, v celkové ceně stejné nebo vyšší a doplatit rozdíl. Nebo vaše zboží odkoupíme zpět za cenu sníženou o manipulační poplatek ve výši 15-40% z prodejní ceny. Paušální procento zahrnuje naše náklady spojené s administrativou, manipulací a návrácení vraceného zboží do prodejního stavu. Přičemž zakoupené zboží je možno vrátit nejpozději do 3 měsíců od data výdeje, nové v neporušeném obalu a kryté ochrannou fólií (platí pro nerezové zboží, které je touto fólií vybaveno od výrobce)

 • Vrácené zboží musí být nepoužité a kompletní.

 • Za vrácené zboží k výměně nehradíme dopravné a je nutné si uhradit také náklady na dopravu nového zboží k vám.

 • Vrácené zboží je nutné zasílat bez dobírky a s přiděleným kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.

 • Nové zboží zasíláme až po doručení a kontrole vráceného zboží.

Jak postupovat při realizaci vrácení zboží?

Vrácení osobně

 1. Produkty, které chcete vrátit, doporučujeme vracet v původním obalu. Musí být zároveň nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a vhodné k dalšímu prodeji.

 2. Společně se zbožím si připravte ještě číslo objednávky nebo fakturu, která se k němu vztahuje a osobně nám ho předejte na naší provozovně: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany.

 3. Peníze vám vrátíme v hotovosti na místě nebo převodem na váš účet nejpozději do 7 dní.

Výměna poštou nebo jiným dopravcem

 1. Pro vrácení poštou nebo jiným dopravcem budete potřebovat fakturu, kterou vložte do balíku společně s reklamovaným zbožím. Pokud fakturu nemáte k dispozici, bude stačit balík viditelně označit číslem objednávky a my si fakturu dohledáme.

 2. Produkty doporučujeme vracet v původním obalu. Musí být zároveň nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a vhodné k dalšímu prodeji.

 3. Zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo během dopravy k jejímu poškození a odešlete na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19, Chrášťany, tel.: 222 264 899

 4. Po tom, co k nám dorazí zásilka se zbožím i všechny potřebné dokumenty, vám nejpozději do 7 dní vrátíme peníze na váš účet.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Pro sepsání důvodu reklamace doporučujeme vyplnit reklamační formulář. Vyplnění vám nezabere ani dvě minuty.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Při přebírání zboží od dopravce si vždy pečlivě zkontrolujte, jestli je zásilka v dobrém stavu. Pokud je balíček jakkoliv poškozený, měli byste odmítnout jeho převzetí.

Víme, že se někdy stane, že obal balíku je sice neporušený, ale zboží uvnitř je poškozené. I to lze vyřešit.


Jak poškozenou zásilku reklamovat?

 1. Napište si číslo nebo jiné identifikační údaje balíku (máte od přepravce) a uschovejte si kopii potvrzení o doručení..

 2. Poškozené obalové materiály si uschovejte pro kontrolu

 3. O přijetí poškozeného zboží prosím informujte danou přepravní společnost co nejdříve, můžete se také obrátit na naši zákaznickou podporu

 4. Nezapomeňte ihned po rozbalení pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně obalu. Nic nezkazíte, když si vyfotíte také celou zásilku (včetně obsahu) a její štítek. . 

 5. Toto vše přiložte k on-line Reklamačnímu formuláři, který je nutné nám vyplněný do jednoho pracovního dne zaslat.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Pokud se domníváte, že jste obdrželi nesprávný produkt, uschovejte prosím nepoužité zboží v původním obalu a obraťte se na naši zákaznickou podporu.

Budou s vámi spolupracovat, abyste obdrželi správné zboží a nebo vám vrátili platbu.

Můžeme požadovat obrázek nesprávného produktu, který jste obdrželi.

Dopravu nesprávně dodaného zboží zajistíme my na naše náklady.


Standardně je k vrácení zboží potřeba, aby zboží bylo nepoužité a v originálním obalu.

Pokud dojde k rozbalení originálního balení spotřebního materiálu, pak jej nelze vrátit a to i z hygienického hlediska.

Nejčastější dotazy


Cena dopravy se vypočítává automaticky dle váhy odesílaného zboží. Cenu dopravy můžete vidět na 1. místě v košíku ve "Způsob dopravy", to znamená, ještě před uzavřením objednávky.

1. DOPRAVCE  gls-logo-positive-rgb-download-11622 - Do práce na kole

Zásilky předané dopravci v pracovní den do 17:00 h odesíláme tentýž den s pokusem o doručení následující pracovní den. Dobírku můžete zaplatit řidiči GLS v hotovosti nebo platební kartou. Pokud si zásilku necháte uložit na ParcelShop, tak se dobírka hradí pouze hotově. 

A) Ceník dopravy standardních zásilek


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0 - 5 kg 109,- Kč
5 - 10 kg 119,- Kč
10 - 15 kg 129,- Kč
15 - 20 kg 139,- Kč
20 - 25 kg 159,- Kč
25 - 30 kg 179,- Kč
Dobírka 25,- KčB) Ceník dopravy křehkého zboží (některé gastro doplňky musíme zabalit s větší péčí a proto je cena dopravy navýšena o částku 61 Kč s DPH za bezpečnější balné. O tomto příplatku jste informováni v detailu produktu)


Váhový rozsah

Cena dopravy křehkého zboží s DPH
0 - 5 kg 170,- Kč
5 - 10 kg 180,- Kč
10 - 15 kg 190,- Kč
15 - 20 kg 200,- Kč
20 - 25 kg 220,- Kč
25 - 30 kg 240,- Kč
Dobírka 25,- KčČas doručení:

 • Standardní doručování je v čase 8–17 hod.

Doručení:

 • Při předání zásilky dopravci, Vám přijde zpráva, že balík je na cestě a bude doručován následující pracovní den. Ve zprávě je uvedeno číslo balíku a odkaz na webové stránky, kde můžete přepravu sledovat – Sledování balíků GLS, stačí vložit pouze číslo zásilky, popřípadě si zdarma změnit parametry doručení.

 • Další zprávu odesílá kurýr, kde uvádí tříhodinové časové okno, ve kterém je doručení plánováno a zároveň obsahuje kontakt na řidiče. Pokud vám čas nebo místo nevyhovuje, jednoduše se z SMS dostanete do aplikace, kde si vše změníte nebo můžete zvolit uložení na nejbližším Výdejním místu Pickup. V aplikaci můžete i přímo sledovat pohyb kurýra k vám. Změnou adresy dodání se může doručení posunout o jeden pracovní den.

 • Pokud by doručení nebylo úspěšné, obdržíte třetí informativní zprávu s uvedením důvodu nedoručení a odkazem na webovou stránku Delivery manager. Zde si můžete pohodlně, zdarma a bez jakékoliv registrace nastavit parametry pro další doručování balíku.
 • V případě problému s doručením můžete kontaktovat zákaznické oddělení GLS na tel: +420 567 771 111, v čase Po-Pá od 7:00 do 18:00, případně mailem na info@gls-czech.com.


2. DOPRAVCE Toptrans - Přepravní společnost (AKTUALIZOVÁNO) - Recenzer.cz

Zásilky předané dopravci v pracovní den do 17:00 h odesíláme tentýž den s pokusem o doručení následující pracovní den. Dobírku můžete zaplatit řidiči TOPTRANS v hotovosti nebo platební kartou. 

A) Ceník dopravy standardních zásilek


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0 - 15 kg 239,- Kč
15 - 30 kg 359,- Kč
nad 30 kg 399,- Kč
Dobírka 40,- KčB) Ceník dopravy křehkého zboží 
(některé gastro doplňky musíme zabalit s větší péčí a proto je cena dopravy navýšena o částku 61 Kč s DPH za bezpečnější balné. O tomto příplatku jste informováni v detailu produktu)


Váhový rozsah

Cena dopravy křehkého zboží s DPH
0 - 15 kg 300,- Kč
15 - 30 kg 420,- Kč
nad 30 kg 460,- Kč
Dobírka 40,- Kč

 

C) Ceník dopravy porcelánu a skla (porcelán a sklo musíme zabalit s ještě větší péčí a proto je cena dopravy navýšena o částku 121 Kč s DPH za bezpečnější balné. O tomto příplatku jste informováni v detailu produktu)


Váhový rozsah

Cena dopravy porcelánu a skla s DPH
0 - 15 kg 360,- Kč
15 - 30 kg 480,- Kč
nad 30 kg 520,- Kč
Dobírka 40,- Kč


Čas doručení:

 • Standardní doručování je v čase 8–18 hod. S ohledem na vytíženost není možné zvolit přesný čas doručení. Před dodáním zásilky budete telefonicky avizováni přepravcem.

Doručení:

 • Při předání zásilky dopravci, Vám přijde zpráva, že balík je na cestě a bude doručován následující pracovní den. Ve zprávě je uvedeno číslo balíku. Balík můžete sledovat na této adrese: TOPTRANS Sledování zásilky
 • V den doručení vám dopravce zašle zprávu, že bude zásilka ten den doručována a ve které bude také kontakt na řidiče.
 • Pokud by doručení nebylo úspěšné, bude vás dopravce kontaktovat ohledně náhradního termínu doručení.
 • V ceně dopravy není zahrnut výnos zásilky. Přepravní služba doručuje zásilku na chodník, případně na místo, kam je možno zajet nákladním vozidlem. Po individuální domluvě s řidičem je možný závoz po zpevněné cestě za vrata/do garáže.
 • O speciálních požadavcích na dopravu, např. doručení v určitém čase, výnos do patra, apod., nás prosím informujte na naší zákaznické podpoře.


Upozornění
- při přebírání zásilky dbejte prosím následujících pokynů:

Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení.

Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.


3. OSOBNÍ ODBĚR - ZDARMA

 • Osobní odběr je možné provést zdarma na naší provozovně  - Vybaveni-hotelu.cz, Hala C, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany v této pracovní době: Po - Čt 8 - 17 hod, Pá 8 - 15 hod.
 • Parkování je možné na parkovacím stání hned u provozovny a naložení tak vašeho zboží přímo do auta.
 • Zboží je zákazníkovi u nás rezervováno po dobu 14-ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
 • Při osobním odběru je na místě platba možná v hotovosti či platební kartou pokud nebyla částka předem uhrazena poukázáním na náš účet.

Ano, na odkaze ZDE máte možnost si zjistit, kde se právě vaše zásilka u dopravce nachází a kdy tak můžete předpokládat její doručení.


Objevili jste na zboží nějakou vadu? Kromě zákonné záruční doby u nás můžete reklamovat spoustu zboží i později, díky prodloužené záruce 3, 5 a 10 let, kterou nabízíme našim zákazníkům zdarma. 

Pravidla reklamace pro firemní zákazníky (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupující na IČO má dle zákona nárok na záruční lhůtu 12 měsíců. V případě naší prodloužené záruky pak platí uvedená záruka u produktu v délce, 3, 5 nebo 10 let, kterou zdarma u spoustu produktů nabízíme.

 2. Reklamovat zboží je možné písemně a to zaslaním vyplněného online reklamačního formuláře

 3. Za vrácené zboží k reklamaci nehradíme dopravné. 

 4. Reklamované zboží je nutné zasílat bez dobírky a s kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.

Pravidla reklamace pro koncové zákazníky:

Zákazník nenakupující na IČO má dle zákona nárok na záruční lhůtu 24 měsíců. V případě naší prodloužené záruky pak platí uvedená záruka u produktu v délce, 3, 5 nebo 10 let, kterou zdarma u spoustu produktů nabízíme.

 1. Reklamovat zboží je možné písemně a to zaslaním vyplněného online reklamačního formuláře

 2. Za vrácené zboží k reklamaci nehradíme dopravné. 

 3. Reklamované zboží je nutné zasílat bez dobírky a s kódem, který vám přidělíme a je nutné jím zřetelně označit vrácenou zásilku.

Jak postupovat při realizaci vrácení zboží?

Reklamace osobně

 1. Zakoupené zboží lze reklamovat osobně na na naší provozovně: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany.

 2. Společně se zbožím si připravte ještě číslo objednávky nebo fakturu, která se k němu vztahuje.

 3. Nejdéle do 30 dní vás budeme písemně emailem informovat o vyhodnocení reklamace a dalších krocích. Většinou se však snažíme reklamaci vyřešit obratem tak, aby jste nemuseli čekat na celou zákonnou lhůtu.

Reklamace poštou či jiným dopravcem

 1. Pro reklamaci poštou či jiným dopravcem budete potřebovat fakturu, kterou vložte do balíku společně s reklamovaným zbožím. Pokud fakturu nemáte k dispozici, bude stačit balík viditelně označit číslem objednávky a my si fakturu dohledáme.

 2. Zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo během dopravy k jejímu dalšímu poškození.

 3. V případě “spotřebitele” a v záruční lhůtě (netýká se prodloužené záruky) nám nahlašte, že je zásilka připravena k vyzvednutí. Neplatíte žádnou zpětnou dopravu, zboží si sami odvezeme.

 4. V ostatních případech nám pečlivě zabalenou a označenou zásilku, aby nedošlo během dopravy k jejímu poškození, odešlete na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, tel.: 222 264 899

 5. Nejdéle do 30 dní vás budeme písemně emailem informovat o vyhodnocení reklamace a dalších krocích. Většinou se však snažíme reklamaci vyřešit obratem tak, aby jste nemuseli čekat na celou zákonnou lhůtu.


REKLAMAČNÍ FORMULÁŘReklamaci není možné uplatnit v těchto případech:

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

 2. Při nevhodném užívání výrobku nebo nedodržení stanovených pokynů výrobcem či dodavatelem.

 3. Při neodborné instalaci, manipulaci nebo zanedbáním péče o zboží - instalaci smí provádět osoba k tomu způsobilá a proškolená.

 4. Pokud je zboží poškozeno živly.

U nás lze za zboží platit převodem na účet, dobírkou v případě doručení zboží dopravcem, v hotovosti či platební kartou při osobním odběru a nebo online platební kartou či převodem přes platební bránu. 
 

1) Dobírkou

Nejpoužívanější způsob platby. Doběrečné ve výši 25,- Kč s DPH u GLS a 40,- Kč s DPH u Toptrans je připočteno k dopravě ve vaší objednávce. Za zboží zaplatíte danému přepravci při jeho převzetí a to buď hotově nebo bezhotovostně v případě, že je řidič vybaven platebním terminálem.


2) Zaplacením hotově či kartou při převzetí zboží

Osobní odběry nejsou nijak zpoplatněny. Jsou tedy pro naše zákazníky zdarma a to včetně expresního osobního odběru.


3) Online platební kartou

Volba pro okamžité bezhotovostní platby. Platba nebo předautorizace platby tak proběhne automatickým přesměrováním hned po objednávce a s okamžitým potvrzením o zaplacení nebo o provedení dočasné blokaci částky.

Tento způsob je navíc levnější než dobírka, protože neplatíte doběrečné.

Pro provedení platby budete přesměrováni na bezpečnou platební bránu ComGate. Údaje ze své karty proto zadáváte přímo zde a nikdo z našich zaměstnanců k nim nemá přístup. Pro platbu využívá ComGate nejmodernější 3D-Secure zabezpečení kartových asociací MasterCard a VISA.

Jak při platbě postupovat

 1. V nákupním košíku vyberte jako způsob platby Online platební kartou a po objednání zboží budete automaticky přesměrováni na platební bránu ComGate.
 2. Vyplníte údaje z karty: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty a CVV2/CVC2 (poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty).
 3. O výsledku platby budete informováni e-mailem. Pokud platební brána ComGate nepotvrdí platbu, může to být z těchto důvodů:
 • Údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně.
 • Na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce.
 • Platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu, je nutné obrátit se přímo na Vaši banku.


4) Online převodem

Platba bankovním převodem proběhne automatickým přesměrováním hned po objednávce.

Pro bezpečnost a snadné zadání platby používáme systém internetových plateb platební brány ComGate. Tento systém vám umožní uhradit objednávku rychle a bezpečně prostřednictvím Vaší banky. Citlivé údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platební bránou ComGate a nejsou k dispozici nikomu dalšímu.

Jak při platbě postupovat

 1. V nákupním košíku vyberte jako způsob platby Online převodem, zvolte svou banku a po objednání zboží budete automaticky přesměrováni do svého internetového bankovnictví.
 2. Přihlaste se a zkontrolujte předvyplněný platební příkaz (předvyplněný pouze u některých bank) a platební příkaz potvrďte.
 3. Jakmile obdržíme potvrzení o úhradě, můžeme ve vyřízení vaší objednávky dále pokračovat.


5) Zálohovou fakturou

Pokud potřebujete zaplatit předem, můžete kromě rychlé on-line platby využít také běžný bankovní převod.

Po odeslání objednávky vám zašleme na vámi uvedený e-mail v objednávce zálohovou fakturu, ve které jsou uvedeny všechny potřebné informace důležité pro převod peněz (číslo účtu, variabilní symbol, atd.).

Platbu byste měli provést do 5 pracovních dní. Dokud peníze nedorazí na náš účet, nemůžeme ve vyřízení vaší objednávky dále pokračovat a zboží vám nebude zatím odesláno. Myslete na to, že běžný bankovní převod může trvat i několik pracovních dní. Proto, pokud na svou objednávku spěcháte, volte raději platbu na dobírku nebo online platební kartou


6) Platba po dodání zboží na základě faktury se 14 denní splatností

Tuto VIP možnost nabízíme našim firemním zákazníkům s pravidelným odběrem a po ověření platební morálky. Platbu na fakturu dále poskytujeme zákazníkům státní správy (ministerstva, obce, školy, příspěvkové organizace atd.)

 

Skladem u dodavatele = zboží je běžně dostupné u našeho dodavatele. Dodací doba je tedy v řádu dní, nikoliv týdnů. Přesný termín Vám rádi sdělíme na vyžádání předem či automaticky po e-mailovém potvrzení Vaší objednávky spolu s informacemi k platbě.

Skladem – expedujeme ihned! = zboží máme na našem skladě a odesíláme ho nejpozději do 2. pracovního dne. Při objednání do 10 hod, zboží expedujeme ještě tentýž den. Uvedený počet kusů je online informace o stavu zásob daného zboží na našem skladě.

1 - 2 týdny = jedná se o časové období, které předpokládá dostupnost zboží u našeho dodavatele. Přesný termín Vám rádi sdělíme na vyžádání předem či automaticky po e-mailovém potvrzení Vaší objednávky spolu s informacemi k platbě.

Skladem = zboží máme na našem externím skladě a dodací doba je 2 - 3 pracovní dny.

Zašlete nám e-mailem na obchod@vybaveni-hotelu.cz svou poptávku a nebo využijte našeho webu, kde každé zboží máte možnost si přidat do poptávky pomocí tlačítka "Nezávazně poptat".

Zde si pak můžete vybrat požadovaný počet kusů k jednotlivým položkám.

Postup jak jednoduše na to najdete ZDE.

Pro přepravu všech zásilek využíváme služeb přepravců GLS a TopTrans. Přepravcem GLS standardně odesíláme kusové balíky menších velikostí. Přepravcem TopTrans odesíláme balíky pokud jsou těžší či rozměrnější, než povoluje dopravce GLS.

Šetříme naše lesy a faktury zasíláme pouze elektronicky.

Kdyby se k vám faktura náhodou nedostala a skončila třeba někde ve spamu, napište nám nebo zavolejte na zákaznickou podporu a my vám fakturu obratem zašleme.

Pokud jste registrovaným uživatelem, můžete se přihlásit ke svému účtu a navštívit sekci "Historie a detaily mých objednávek" a zkontrolovat stav své objednávky.

Jestliže nejste registrovaný uživatel, kontaktujte naši zákaznickou podporu a my se s vámi na to rádi podíváme.

Z důvodu urychlení dodání zboží se někdy stává, že objednávku rozdělíme do více přeprav. Cena přepravy se tím nijak nenavýší. Náklady na zaslání zboží více přepravami hradíme my.

Informaci o tom, že byla objednávka rozdělena do více zásilek vám předem zašleme do e-mailu.


Pokud se vaše objednávka vyřizuje z více skladů, tak jsme pro urychlení doby dodání odeslali zboží zvlášť z každého skladu přímo k vám.

Vaše objednávka je tedy rozdělena do více zásilek. O této skutečnosti jsme vám e-mailem napsali. I sebedokonalejší systém však může být někdy ovlivněn různými faktory, jako je třeba SPAM či lidský faktor.

Bude-li cokoliv chybět, neváhejte a dejte nám to vědět na naši zákaznickou podporu.

Slevové kupóny jsou další možností, jak ušetřit. Každý měsíc přímo do vaší e-mailové schránky zašleme slevové kupóny, které vám pomohou ušetřit na produktech, které máte nejraději.

Přihlásit se k odběru slevových kupónů můžete ZDE

Každý týden pro vás tuto nabídku slevových kupónů, které naleznete v detailu produktu, aktualizujeme.

check Produkt přidaný k porovnání